Přelouč realizuje regeneraci panelového sídliště z vlastních zdrojů
Datum: Pondělí, 26.10. 2015 - 16:47:45
Téma: Zpravodajství


Přelouč - Postupně, již od roku 2007, je ve městě realizován projekt „Regenerace panelového sídliště“.
 V prvních třech etapách byly za pomoci dotačních prostředků ve výši téměř 11 milionů Kč realizovány opravy chodníků a místních komunikací, rekonstrukce autobusových zastávek, rozšíření parkovacích míst, obnovy veřejného osvětlení, doplnění městského mobiliáře a obnova městské zeleně ve vytypovaných částech města.

V rámci schvalování rozpočtu na rok 2015 zastupitelstvo města schválilo realizaci IV. etapy. Tato etapa se týká části sídliště mezi náměstím 17. listopadu a Palackého ulicí v lokalitě „Na obci“. Jako v jiných místech na sídlišti je i zde velkým problémem otázka parkovacích míst. Počítá se zde s rekonstrukcí chodníků, komunikace a vytvoření dosud chybějícího komunikačního napojení na Palackou ulici. Dojít by mělo i k doplnění městského mobiliáře a v menším rozsahu i výsadbě nových stromů. Součástí projektu je i rekonstrukce veřejného osvětlení v LED technologii. Město Přelouč tedy požádalo o státní dotaci. 

Stát prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj ČR přispívá 70% z realizované ceny, maximálně však 4.000.000,- Kč. Bohužel, dotace městu přidělena nebyla. Stát uvolnil na  regenerace panelových sídlišť pro rok 2015 překvapivě pouze 56 mil. Kč, takže se dostalo pouze na 14 měst. Město Přelouč  bylo zařazeno do seznamu „náhradníků“ na 37 místo z 41 žádostí. Celkem nebyly uspokojeny žádosti za téměř 146 mil. Kč. Proto zastupitelé přistoupili k rozhodnutí, že tuto akci z důvodu její potřebnosti zrealizuje město z vlastních zdrojů a v rozpočtu schválili potřebnou částku. V současné době se již dokončuje realizace, kterou provádí firma COLAS CZ, a.s. Praha s nabídkovou cenou 5,7 mil. Kč vč. DPH. Občané jistě rozhodnutí zastupitelstva města ocení.

zdroj: Parlamentní listyTento článek najdete na webu Přelouč.com
http://www.preloucsko.com/prelouc

Tento článek najdete na adrese:
http://www.preloucsko.com/prelouc/modules.php?name=News&file=article&sid=3421